/ I N I C I  / G A L E R I A D' I M A T G E S  / T O T I S

T O T I S

Quan en trobava ha una que em Semblava 1 mica lúcida, hi FEIA l'experiment de l'dibuix número 1, que sempre he conservat. Volia saber si era realment comprensiva. Però sempre em responia: "És un barret." Aleshores ja no li Parlava ni de BOEs, ni de Selves negres, ni d'estrelles. Em posava a su nivell. Li Parlava de bridge, de golf, de política i de corbates. I la persona gran estava ben contenta d'haver Conegut 1 home tan assenyat.
 

ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY, El petit príncep

Loading...