/ I N I C I  / G A L E R I A D' I M A T G E S  / T O T I S

G A L E R I A D' I M A T G E S

T O T I S

Quan en trobava una que em semblava una mica lúcida, hi feia l'experiment del dibuix número 1, que sempre he conservat. Volia saber si era realment comprensiva. Però sempre em responia: "És un barret." Aleshores ja no li parlava ni de boes, ni de selves negres, ni d'estrelles. Em posava al seu nivell. Li parlava de bridge, de golf, de política i de corbates. I la persona gran estava ben contenta d'haver conegut un home tan assenyat.
 

ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY, El petit príncep

T O T I S

Quan en trobava una que em semblava una mica lúcida, hi feia l'experiment del dibuix número 1, que sempre he conservat. Volia saber si era realment comprensiva. Però sempre em responia: "És un barret." Aleshores ja no li parlava ni de boes, ni de selves negres, ni d'estrelles. Em posava al seu nivell. Li parlava de bridge, de golf, de política i de corbates. I la persona gran estava ben contenta d'haver conegut un home tan assenyat.
 

ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY, El petit príncep

Otras galerías

Loading...