/ I N I C I  / P A R A U L A

P A R A U L A

13143780Js_sm.jpg

La il.lustració és sempre una altra mirada. L'escriptor ha imaginat quelcom que l'il.lustrador es mira des d'una altra finestra. Però la seva responsabilitat és gran, ja que la força de la imatge és tirànica i la seva visió esdevindrà "la visió". L'il.lustrador dóna forma física a la imaginació d'una altra ment i, per tant, ja no és allò originari, sinó un nou somni, una nova llum. I això no té remei ni en pot tenir. Aquest és el joc. L'il.lustrador pot fer que el lector fugi, però pot també donar una volada a l'obra que l'autor no havia ni tan sols sospitat.

Loading...